Het verlies en de gevoelens van verdriet dienen zodanig een plaats krijgen dat het dagelijkse leven hierdoor niet al te zeer belemmerd wordt.

Door persoonlijke begeleiding aan te bieden op het terrein van verliesverwerking, wil ik een plek bieden om ruimte, aandacht en erkenning te geven aan gevoelens, gebeurtenissen en gedachten betreffende verliesverwerking. Door hierop dieper in te gaan, wordt het mogelijk om een pad te vinden voor herstel. Het vinden van een nieuw evenwicht is belangrijk om weer vertrouwen te krijgen en levenskracht te ervaren.

 

<volgende pagina>